User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Додаток 1

до Умов прийому до вищих

навчальних закладів України

Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

(спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

 

Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

 Напрям підготовки (спеціальность)

Код напряму підготовки (спеціальності)

Назва предметів та творчих конкурсів


0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

українська мова та література, біологія,

математика або історія України


 

початкова освіта

6.010102

українська мова та література, математика,

біологія або історія України


технологічна освіта

6.010103

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


професійна освіта

(за профілем)

6.010104

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


корекційна освіта

(за нозологіями)

6.010105

українська мова та література, біологія,

іноземна мова або історія України


соціальна педагогіка

6.010106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або біологія


0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

6.010201

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс


 


спорт

6.010202

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс


здоров’я людини*

6.010203

українська мова та література, біологія,

творчий конкурс


0201

 

Культура

 

культурологія

6.020101

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


музейна справа

та охорона пам’яток історії та культури

6.020103

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова


народна художня творчість

6.020104

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України


менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


0202

 

Мистецтво

 

театральне мистецтво

6.020201

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


хореографія*

6.020202

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


кіно -,

телемистецтво

6.020203

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


музичне мистецтво*

6.020204

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


образотворче мистецтво*

 

6.020205

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


реставрація творів мистецтва

6.020206

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


дизайн*

6.020207

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


естрадно-циркове мистецтво

6.020209

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


фотомистецтво

6.020211

українська мова та література,

хімія,

творчий конкурс


0203

 

Гуманітарні науки

 

філософія*

6.020301

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова


історія*

6.020302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


філологія*

6.020303

українська мова та література,

іноземна мова або російська мова (за профілем),

історія України


0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

українська мова та література,

історія України,

математика або іноземна мова


психологія*

6.030102

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова


практична психологія*

6.030103

українська мова та література,

біологія,

історія України або іноземна мова


політологія*

6.030104

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія


міжнародне право

6.030202

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або географія


міжнародні економічні відносини

6.030203

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія


міжнародна інформація

6.030204

українська мова та література, іноземна мова,

історія України або математика


країнознавство

6.030205

українська мова та література,

географія,

історія України або іноземна мова


міжнародний бізнес

6.030206

українська мова та література, математика,

іноземна мова або історія України


0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

українська мова та література,

історія України,

творчий конкурс


реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або географія


видавнича справа та редагування

6.030303

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика


0304

Право

право

6.030401

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика


правознавство*

6.030402

українська мова та література,

історія України,

іноземна мова або математика


0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

українська мова та література, математика,

історія України або географія


економічна кібернетика

6.030502

українська мова та література, математика,

історія України або географія


міжнародна економіка

6.030503

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія


економіка підприємства

6.030504

українська мова та література, математика,

історія України або географія


управління персоналом та економіка праці

6.030505

українська мова та література, математика,

історія України або географія


прикладна статистика

6.030506

українська мова та література, математика,

історія України або географія


маркетинг

6.030507

українська мова та література, математика,

історія України або географія


фінанси і кредит

6.030508

українська мова та література, математика,

історія України або географія


облік і аудит

6.030509

українська мова та література, математика,

історія України або географія


товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

українська мова та література, математика,

географія або хімія


0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

українська мова та література, математика,

географія або іноземна мова


0401

Природничі науки

хімія*

 

6.040101

українська мова та література,

хімія,

фізика або математика


біологія*

6.040102

українська мова та література, біологія,

фізика або хімія


геологія*

6.040103

українська мова та література, географія,

хімія або фізика


географія*

6.040104

українська мова та література, географія,

історія України або математика


гідрометеорологія

6.040105

українська мова та література, географія,

математика або фізика


екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

українська мова та література, математика,

хімія або географія


0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


механіка

6.040202

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


фізика*

6.040203

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


прикладна фізика*

6.040204

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


статистика

6.040205

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


астрономія

6.040206

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


інформатика*

6.040302

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


системний аналіз

6.040303

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


комп’ютерна інженерія

6.050102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


програмна інженерія

6.050103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0503

 

 

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

українська мова та література, математика,

фізика або географія


торфова справа

6.050302

українська мова та література, математика,

фізика або географія


переробка корисних

копалин

6.050303

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


нафтогазова справа

 

 

6.050304

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

українська мова та література, математика,

фізика або  хімія


ливарне виробництво

6.050402

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


інженерне матеріалознавство

6.050403

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


інженерна механіка

6.050502

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


машинобудування

6.050503

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


зварювання

6.050504

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0506

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


гідроенергетика

6.050602

українська мова та література, математика,

фізика або географія


атомна енергетика

6.050603

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


енергомашинобудування

6.050604

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


електромеханіка

6.050702

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


електронні пристрої та системи

6.050802

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


акустотехніка

6.050803

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова


0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

6.050901

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова


радіоелектронні апарати

6.050902

українська мова та література,

фізика,

математика або іноземна мова


телекомунікації

6.050903

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


мережі та системи поштового зв’язку

6.090504

українська мова та література, математика,

фізика або географія


0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


приладобудування

6.051003

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


оптотехніка

6.051004

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


 

 

авіоніка

6.051103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

українська мова та література,

хімія,

математика або фізика


хімічна інженерія

6.051302

українська мова та література,

хімія,

математика або фізика


0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

українська мова та література,

хімія,

біологія або математика


біомедична інженерія

6.051402

українська мова та література,

фізика,

математика або хімія


0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

українська мова та література, математика,

хімія або фізика


технологія виробів легкої промисловості

6.051602

українська мова та література, математика,

хімія або біологія


0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

українська мова та література, математика,

хімія або фізика


0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


архітектура

6.060102

українська мова та література, математика,

творчий конкурс


гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


аеронавігація

6.070102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


обслуговування повітряних суден

6.070103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


морський та річковий транспорт

6.070104

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


рухомий склад залізниць

6.070105

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


автомобільний транспорт

6.070106

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


системи забезпечення руху поїздів

6.070107

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

українська мова та література, географія,

історія України або математика


0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

українська мова та література, біологія,

хімія або математика


технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

українська мова та література, біологія,

математика або фізика


лісове і садово-паркове господарство

6.090103

українська мова та література, математика,

біологія або іноземна мова


 

 

лісозаготівля

6.090104

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


захист рослин

6.090105

українська мова та література, біологія,

хімія або математика


0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

українська мова та література, біологія,

математика або географія


рибальство

6.090202

українська мова та література,  біологія,

математика або географія


1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


лабораторна діагностика

6.120102

українська мова та література, біологія,

фізика або математика


1202

Фармація

фармація

6.120201

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика


1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова


соціальна робота

6.130102

українська мова та література,

історія України,

географія або іноземна мова


1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

українська мова та література, іноземна мова,

географія або історія України


побутове обслуговування

6.140102

українська мова та література, математика,

іноземна мова або географія


туризм

6.140103

українська мова та література, географія,

історія України або іноземна мова


1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

 

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН


1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


системи технічного захисту інформації

6.170102

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


управління інформаційною безпекою

6.170103

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова


1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


охорона праці

6.170202

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


пожежна безпека

6.170203

українська мова та література, математика,

фізика або хімія


1201

Медицина

лiкувальна справа

7.12010001

8.12010001

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


педiатрiя

7.12010002

8.12010002

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


медико-профiлактична справа

7.12010003

8.12010003

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


 

 

медична психологія

7.12010004

8.12010004

українська мова та література, біологія,

історія України або іноземна мова


стоматологiя

7.12010005

8.12010005

українська мова та література, біологія,

хімія або фізика


1202

Фармацiя

клінічна фармацiя

7.12020102

8.12020102

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика


технології фармацевтичних препаратів

7.12020103

8.12020103

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика


технології парфумерно-косметичних засобів

7.12020104

8.12020104

українська мова та література,

хімія,

біологія або фізика


 


* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Add comment


Security code
Refresh